"Jedyną stałą rzeczą w organizacji jest zmiana"
                                          ~ Peter Drucker

Realizacja projektów polegających na zarządzaniu procesami biznesowymi
w oparciu BPM on-line, prowadzona jest przez konsorcjum zawiązane w tym celu
przez "Kucharska & Wiewióra" i "DataPro".
Połączyliśmy naszą wiedzę, doświadczenie i kompetencje.
Naszym zadaniem jest wdrożenie w firmie każdego z naszych klientów sprawnego zarządzania procesami biznesowymi (Business Process Management - BPM).

Naszą funkcją jest pełnienie roli doradcy w zakresie modelowania, analizy i usprawniania procesów biznesowych, eksperta merytorycznego, Project Managera przy wdrożeniach oraz opiekuna monitorującego przebieg procesów.

W zarządzaniu procesami rekomendujemy i wdrażamy rozwiązania, umożliwiające realizację strategii firmy.

Joomla & CMS